ЦСМП - Кюстендил

ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП-КЮСТЕНДИЛ

Дата и час на публикуване: 2020-10-06 13:35:10
ID номер: 00107-2020-0001 Статус: затворена

ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП-КЮСТЕНДИЛ

Индивидуален номер на процедурата: 0006563
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 53260.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 98000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-19 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 0888525661
Документи