ЦСМП - Кюстендил

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:13:06
Статус: отворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил за срок от дванадесет месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0006788
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 28600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-10 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 0888525661
Документи