ЦСМП - Кюстендил

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на ЦСМП-Кюстендил и неговите филиали

Дата и час на публикуване: 2021-01-04 15:46:09
Статус: отворена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на ЦСМП-Кюстендил и неговите филиали

Индивидуален номер на процедурата: 0006625
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 48500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-14 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 0888525661
Документи