ЦСМП - Кюстендил

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2020г.

Дата и час на публикуване: 2020-05-26 16:01:10
ID номер: 9098948 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0006332
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-10 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 0888525661
Документи