Община Тетевен

Осъществяване на инвеститорски контрол при СМР

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:50:54Последна промяна: 2016-12-14 11:21:40
ID номер: 9052744 Статус: възложена

Осъществяване на инвеститорски контрол при СМР

Индивидуален номер на процедурата: 0001744
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 24377.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71530000, 71630000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:50:54
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:50:54
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:50:54
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:53:00