Община Тетевен

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05Последна промяна: 2016-12-12 13:57:41
ID номер: 9051183 Статус: възложена

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Тетевен“, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Услуга по застраховане на недвижими имоти общинска собственост, по заявка” Обособена позиция №2: „Услуга по застраховане на недвижими имоти и материални активи, общинска собственост, във връзка с изпълнението на договори по ПРСР, ОС, ОПРР и др., по които Община Тетевен е бенефициент, по заявка” Обособена позиция №3: „Услуга по застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Тетевен, със застраховки: "Гражданска отговорност на автомобилистите", "Автокаско МПС", и „Злополука на местата в МПС”, по заявка“ Обособена позиция №4: „Услуга по застраховане на физически лица със застраховка „Трудова злополука” за служители към структури на Община Тетевен, по заявка“. При изпълнение на дейностите по всички обособени позиции Възложителят използва услугите на застрахователен брокер „Бул Брокер” ООД, гр. София. Количеството на застраховките се обуславя от нуждите за застраховане, брой на МПС, недвижими имоти и физически лица, определени за застраховане. Извършването на застрахователните услуги е съгласно потребностите на Община Тетевен, като застраховането се извършва след направена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители, по представен списък/ци. Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Изтичането на срока на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици. Дейностите, които включва настоящата публичната покана са подробно описани в техническата спецификация, включваща и списъци по видовете застраховки - Приложение №1.1, Приложение №1.2, Приложение №1.3, Приложение №2, Приложение №3.1, Приложение №3.2, Приложение №3.3 и Приложение №4 към настоящата документация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001736
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05
 • Отговор на запитване от 12.03.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-03-12 13:52:40
 • Oтговор на запитване от 16.03.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-03-16 13:53:14
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 17:00:00
 • Договор 190 от 11.04.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:56:18
 • Договор 195 от 13.04.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:56:45
 • Договор 200 от 18.04. 2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 13:57:14