Община Тетевен

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20Последна промяна: 2016-12-28 11:36:00
ID номер: 9051729 Статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001738
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 58657.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71251000, 71620000, 71630000, 71314300, 71314310, 71631300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-05 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 17:00:00
 • Сключен договор 225

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-12 17:00:00
 • Сключен договор 226

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-12 17:00:00
 • Сключен договор 227

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-12 17:00:00