Община Пловдив северен

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на обект: вътрешно преустройство на помещение с идентификатор 56784.503.176.2.1 в приемна с обособяване на чакалня, приемна и тоалетна, което е част от сграда с идентификатор 56784.503.176.2, находяща се на ул. Дилянка № 15, район „Северен”- община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:54:14Последна промяна: 2017-10-03 14:52:37
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка е с предмет: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на обект: вътрешно преустройство на помещение с идентификатор 56784.503.176.2.1 в приемна с обособяване на чакалня, приемна и тоалетна, което е част от сграда с идентификатор 56784.503.176.2, находяща се на ул. Дилянка № 15, район „Северен”- община Пловдив.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва в себе си:

 • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен;
 • Осъществяване на авторски надзор по време на строителството и извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;

Индивидуален номер на процедурата: 0002953
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 29333.34 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000; 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032 901167
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489732
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:16
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Условия

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489736
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:19
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489737
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:21
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489738
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:24
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489742
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:26
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489746
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:29
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ситуационен план

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074489751
  Удостоверено време: 03.10.2017 14:44:31
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 11:44:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 17:44:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074891706
  Удостоверено време: 19.10.2017 17:44:07
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2017 14:44:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 14:54:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075029174
  Удостоверено време: 25.10.2017 14:54:07
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 11:54:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 09:53:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076081574
  Удостоверено време: 08.12.2017 09:53:09
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 07:53:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори