Община Пловдив северен

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив- район Северен, по две обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 16:44:56
статус: възложена

„Поддържане и текущ ремонт на паважни, асфалтови и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-15 13:40:36
статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив- район Северен, по пет обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 15:32:44
статус: възложена

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен” - община Пловдив”, обособено в три позиции :

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-18 14:06:16
статус: възложена

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен” - община Пловдив”, обособено в три позиции :

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:04:10