Община Пловдив северен

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за организация и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от Кмета на район “Северен”

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 14:43:50

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на Община Пловдив, район Северен

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 14:43:50