Община Пловдив северен
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01248-2015-0003статус: възложена

Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район Северен, Община Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
АОП номер: 01248-2015-0002статус: възложена

Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Северен” – Община Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
АОП номер: 01248-2015-0001статус: възложена

Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-06 17:52:52
АОП номер: 01248-2014-0001статус: възложена

Ремонт и преасфалтиране на улични настилки на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-23 15:13:53