Община Пловдив северен

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: приключена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Северен”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:09
АОП номер: 753618статус: приключена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Северен в пет обособени

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-17 14:46:50