Община Пловдив северен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: възложена

„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 13:52:03
ID номер: 9090427статус: затворена

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Проектиране на преустройство на физкултурен салон в нова група и надстройка на фоайе за физкултурен салон

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:48:08
статус: възложена

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН СЕВЕРЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:50
ID номер: 9073609статус: възложена

„Текущ ремонт на пешеходни подлези на територията на район „Северен":

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:28:41
статус: възложена

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:17