Община Пловдив северен

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9052702статус: прекратена

Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на територията на район „Северен” – община Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 12:00:14
ID номер: 9043220статус: затворена

Предмет - изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на преасфалтиране на улици и пътища в район Северен на гр. Пловдив, по два подобекта

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20