Община Пловдив северен

„Поддържане и текущ ремонт на паважни, асфалтови и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Oбщина Пловдив – район „Северен”

Дата и час на публикуване: 2020-05-15 13:40:36Последна промяна: 2020-05-15 13:40:26
Статус: отворена

„Поддържане и текущ ремонт на паважни, асфалтови и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Oбщина Пловдив – район „Северен”

Индивидуален номер на процедурата: 0006304
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 1666666.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Илиян Козарев
  • Телефон/и за контакт: +359 32901164
Документи