Областна администрация - Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01044-2019-0001статус: отворена

„Изготвяне на ПУП-ПП и РАБОТЕН ПРОЕКТ за „Водопровод- подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:59:07
АОП номер: 01044-2018-0004статус: затворена

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-21 11:51:28
АОП номер: 01044-2018-0002статус: възложена

Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-20 14:18:21
АОП номер: 01044-2018-0001статус: приключена

Доставка на 45 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация – Смолян до приключване на отоплителен сезон 2017г./2018г. и отоплителен сезон 2018г./2019г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-03-09 11:31:25
АОП номер: 807327статус: приключена

Доставка на 70000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация – Смолян през отоплителни сезони 2017-2018г. и 2018-2019г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-09-28 16:55:47