Областна администрация Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 01044-2020-0002статус: възложена

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-12 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:43:09
АОП номер: 01044-2019-0002статус: приключена

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“. - Част №2 на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Дата и час на публикуване: 2020-01-21 10:30:43
АОП номер: 01044-2019-0004статус: възложена

Доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2019-2020 г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-11-13 16:35:02
АОП номер: 01044-2019-0003статус: възложена

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 15:51:20
АОП номер: 01044-2019-0002статус: приключена

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“ - Част №1 на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 15:28:16