Областна администрация - Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 807327статус: възложена

Доставка на 70000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация – Смолян през отоплителни сезони 2017-2018г. и 2018-2019г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-09-28 16:55:47