Областна администрация Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 01044-2019-0004статус: възложена

Доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2019-2020 г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-11-13 16:35:02
АОП номер: 01044-2019-0003статус: затворена

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 15:51:20
АОП номер: 01044-2019-0002статус: затворена

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 15:28:16
АОП номер: 01044-2019-0001статус: затворена

„Изготвяне на ПУП-ПП и РАБОТЕН ПРОЕКТ за „Водопровод- подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:59:07
АОП номер: 01044-2018-0004статус: възложена

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-21 11:51:28