Областна администрация Смолян

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 4
процедура по чл.20, ал.4

Договор за абонаментно ползване и обслужване на информационна система

Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:28:02
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:25:31
процедура по чл.20, ал.4

Договор за обновяване и техническа поддръжка на Archimed eDMS

Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:23:27
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ с фирма "АПИС ЕВРОПА"АД

Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:18:24
процедура по чл.20, ал.4

Договор за поддръжка на "Профила на купувача" в системата за обществени поръчки

Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:14:37