Областна администрация - Смолян

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 3
процедура по чл.20, ал.4

Договор за изготвяне на технически проект за изземване на наносни отложения

Дата и час на публикуване: 2019-02-22 09:29:41
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ с фирма "АПИС ЕВРОПА"АД

Дата и час на публикуване: 2019-01-14 13:21:24
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 14:59:57
процедура по чл.20, ал.4

Договор за поддръжка на "Профила на купувача" в системата за обществени поръчки

Дата и час на публикуване: 2018-09-14 14:35:42
процедура по чл.20, ал.4

Договор за доставка на гориво за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация Смолян за 2018-2019 г.

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 14:57:27