Областна администрация - Смолян

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Договор за поддръжка на "Профила на купувача" в системата за обществени поръчки

Дата и час на публикуване: 2017-09-14 14:42:58
процедура по чл.20, ал.4

Договор за доставка на гориво за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация Смолян за 2017-2018 г.

Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:13:53
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ с фирма "АПИС ЕВРОПА"АД

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:44:56
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

Дата и час на публикуване: 2016-11-29 14:56:33
процедура по чл.20, ал.4

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017г. на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Дата и час на публикуване: 2016-11-29 14:47:44