Областна администрация Смолян

Доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2019-2020 г.

Дата и час на публикуване: 2019-11-13 16:35:02
АОП номер: 01044-2019-0004 Статус: възложена

Поръчката включва доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян отоплителен сезон 2019-2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005704
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 63304.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09135100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ема Миткова - Директор на Дирекция АПО, Ф и УС
  • Телефон/и за контакт: 0301 60181
Документи