Областна администрация Смолян

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП ”Рудозем-Ксанти” от км 134+000 до км 135+066.40 на път II-86“.

Дата и час на публикуване: 2019-08-16 15:51:20
АОП номер: 01044-2019-0003 Статус: затворена

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП ”Рудозем-Ксанти” от км 134+000 до км 135+066.40 на път II-86“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005319
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Рудозем
Прогнозна стойност: 22000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Андриян Петров - Заместник областен управител на област Смолян
 • Телефон/и за контакт: 0301 60180
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:02:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107176459
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:02:06
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:02:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:06:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107176637
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:06:10
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:06:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации - приложения и КС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177092
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:19:02
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Подходен път към ГКПП "Рудозем-Ксанти"-1

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:20:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177156
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:20:47
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:20:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Подходен път към ГКПП "Рудозем-Ксанти"-2

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:22:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177180
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:22:12
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:22:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Подходен път към ГКПП "Рудозем-Ксанти"-3

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:23:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177200
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:23:05
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:23:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Подходен път към ГКПП "Рудозем-Ксанти"-4

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177239
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:24:01
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:25:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177275
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:25:30
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:25:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 17:26:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107177303
  Удостоверено време: 19.08.2019 17:26:17
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 14:26:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за проведени преговори

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 17:31:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107779701
  Удостоверено време: 30.08.2019 17:31:33
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 14:31:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 17:33:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107779730
  Удостоверено време: 30.08.2019 17:33:10
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 14:33:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 17:33:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107779740
  Удостоверено време: 30.08.2019 17:33:52
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 14:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори