Областна администрация Смолян

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01044-2020-0001статус: възложена

„Изпълнение на инженеринг на 2 броя подпорни стени на територията на област Смолян“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 13:31:47
АОП номер: 01044-2018-0005статус: възложена

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 09:29:28
АОП номер: 01044-2018-0003статус: възложена

Упражняване на строителен надзор на 3броя стоманобетонни подпорни стени на територията на Област Смолян

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-16 13:41:11
АОП номер: 01044-2017-0002статус: възложена

Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-28 17:02:15