Областна администрация Смолян

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“ - Част №1 на процедурата

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 15:28:16Последна промяна: 2020-01-28 10:38:07
АОП номер: 01044-2019-0002 Статус: приключена

Предметът на поръчката е: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“, като в себе си включва изготвяне на работни проекти за следните обекти:

  1. Изготвяне на проект за обект: „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Доспатска в участък с дължина 500 м. от края на регулацията на село Барутин по течението на реката обхващащ и моста на общински път за село Црънча“.

Нарушена проводимост на участъка в резултат на израснали във водното течение храсти и дървета, паднали дървета и довлечени такива.

 

  1. Изготвяне на проект за обект: Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Голяма река в участъка от Мост Римски за етнографски комплекс до центъра на гр. Златоград“.

              Нарушена проводимост на участъка в резултат на израснали във водното течение храсти и дървета, както и натрупани наносни отложения.

 

  1. Изготвяне на проект за обект: Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Маданска – в участъка от пешеходен мост до бензиностанция „Корона“ в град Мадан“.

              Нарушена проводимост на участъка в резултат на натрупани наносни отложения.

 

  1. Изготвяне на проект за обект: „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Арда в участък от водохващането на РОФ до СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в границите на урбанизираната територия на град Рудозем“.

              Нарушена проводимост на участъка в резултат на натрупани наносни отложения.

 

  1. Изготвяне на проект за обект: „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Чепеларска в участъка преди и след моста за „Амер Спортс – България“ АД (долна фабрика) в границите на урбанизираната територия на град Чепеларе“.

              Нарушена проводимост на участъка в резултат на бетонова колона от стар мост, която затруднява проводимостта на речното легло.

 

  1. Изготвяне на проект за обект: „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Бяла в участъка от Моста при светофара до вливане в Черна река, град Смолян.“

            Нарушена проводимост на участъка в резултат на израснали във водното течение храсти и дървета, както и натрупани наносни отложения.

Индивидуален номер на процедурата: 0005222
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 44916.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Андриян Петров - Заместник областен управител на област Смолян
  • Телефон/и за контакт: 0301 60180
Документи