Областна администрация Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9097781статус: възложена

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-30 11:25:38
статус: затворена

„ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-31 14:14:03
ID номер: 9091515статус: затворена

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-27 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 13:48:27
статус: възложена

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-17 12:26:16