Областна администрация - Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-17 12:26:16