Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК

Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:14:30Последна промяна: 2016-11-14 17:14:06
АОП номер: 02715-2016-0010 Статус: затворена

Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК: основна сграда, административна сграда (ПРОНО) и ниско тяло, находящи се в гр. София, пл. България № 1, с обща РЗП около 150 000 кв.м.

Индивидуален номер на процедурата: 0001551
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 700000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45212300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-14 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:13:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056354950
  Удостоверено време: 14.11.2016 17:13:43
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 15:13:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056354968
  Удостоверено време: 14.11.2016 17:13:51
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 15:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:13:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056354982
  Удостоверено време: 14.11.2016 17:13:57
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 15:13:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-12-06 16:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059513777
  Удостоверено време: 06.12.2016 16:18:38
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2016 14:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:37:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059679633
  Удостоверено време: 07.12.2016 17:37:28
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 15:37:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 17:04:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059994276
  Удостоверено време: 09.12.2016 17:04:35
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 15:04:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 18:00:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060765468
  Удостоверено време: 14.12.2016 18:00:10
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 16:00:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отлагане часа и датата на отваряне на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 09:59:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062003312
  Удостоверено време: 22.12.2016 09:59:00
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2016 07:59:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация при производство по обжалване

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 15:38:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067313423
  Удостоверено време: 20.02.2017 15:38:37
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 13:38:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори