Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за период от две години

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:17:16
АОП номер: 02715-2016-0011 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:

- Участие в качеството на юристи в комисии за провеждане на процедури и в комисии за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица;

- Изготвяне на решения, обявления, документации за обществени поръчки и други документи в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му;

- предоставяне на юридически съвети и консултации по обществени поръчки;

- извършване на юридически консултации по периодично актуализиране на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки при необходимост, както и при промяна на законодателството в областта.

Индивидуален номер на процедурата: 0001801
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 168000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-29 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Василена Василева
 • Телефон/и за контакт: 029166930
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:22:02
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:24:54
 • Покана за участие в процедура за пряко договаряне

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:25:01
 • Протокол от проведени преговори

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:48:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064450766
  Удостоверено време: 06.01.2017 15:48:26
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 13:48:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от проведени преговори

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:48:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064450782
  Удостоверено време: 06.01.2017 15:48:31
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 13:48:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от проведени преговори

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:48:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064450789
  Удостоверено време: 06.01.2017 15:48:34
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 13:48:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:49:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064450868
  Удостоверено време: 06.01.2017 15:49:19
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 13:49:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:56:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064451708
  Удостоверено време: 06.01.2017 15:56:07
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 13:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-30 14:27:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065676713
  Удостоверено време: 30.01.2017 14:27:29
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2017 12:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори