Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:25:32Последна промяна: 2017-06-16 15:12:58
АОП номер: 00451-2017-0002 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ,  НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002355
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 545000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: +359896 787799
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070429601
  Удостоверено време: 22.05.2017 10:24:50
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 07:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Първа страница на документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070429599
  Удостоверено време: 22.05.2017 10:24:46
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 07:24:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070429596
  Удостоверено време: 22.05.2017 10:24:41
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 07:24:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070429587
  Удостоверено време: 22.05.2017 10:24:33
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 07:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за открита процедура

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:30
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070429584
  Удостоверено време: 22.05.2017 10:24:30
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 07:24:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:24:44
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:40:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072978963
  Удостоверено време: 03.08.2017 16:40:01
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 13:40:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:41:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072979025
  Удостоверено време: 03.08.2017 16:41:43
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 13:41:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 14:28:02
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 14:28:02
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 14:28:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074740984
  Удостоверено време: 13.10.2017 14:28:05
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 11:28:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-18 09:51:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074846817
  Удостоверено време: 18.10.2017 09:51:19
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2017 06:51:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение по чл. 112, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 12:00:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075137053
  Удостоверено време: 30.10.2017 12:00:05
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 10:00:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор - Медекс

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 17:17:17
 • Сключен договор - Медофарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 17:17:17
 • Сключен договор - Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 17:17:17
 • Сключен договор - Търговска лига НАЦ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 17:17:17
 • Сключен договор - Фьоникс фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 17:17:17