Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00Последна промяна: 2015-08-05 13:09:54
АОП номер: 00451-2014-0003 Статус: възложена

Обект на обществената поръчка е доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД.

Индивидуален номер на процедурата: 0000188
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 738000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000, 33696500, 32354110, 33698100, 24455000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-28 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Техническа и ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Указания и разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-29 10:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 10:00:00
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 13:30:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 10:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-08 10:00:00
 • Освобождаване на гаранции за участие

  Вид на документа: Усвояване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:57:27
 • Договор за доставка с Медофарма ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:57:49
 • Договор за доставка с Соломед ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:57:52
 • Договор за доставка със Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:57:56
 • Договор за доставка с Медекс ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:00
 • Договор за доставка с Фьоникс Фарма ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:03
 • Договор за доставка с Медилаб ЕООД - 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:06
 • Договор за доставка с Медилаб ЕООД - 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:08
 • Договор за доставка с Медицинска Техника Инженеринг ЕООД - 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:11
 • Договор за доставка с Медицинска техника инженеринг ЕООД - 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:14
 • Договор за доставка с Емония Фарматех България ЕООД - 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:17
 • Договор за доставка с Емония Фарматех България ЕООД - 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:20
 • Договор за доставка с Лаб Диагностика ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:23
 • Договор за доставка с Бул Био НЦЗПБ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:26
 • Договор за доставка с Ридаком ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:30
 • Договор за доставка с Ел Диагностик ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:34
 • Договор за доставка с Елпак Лизинг ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:36
 • Договор за доставка с Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 12:58:40
 • Плащане по договори

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:33:10
 • Плащане по договори

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 15:57:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043664482
  Удостоверено време: 18.01.2016 15:57:48
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2016 13:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 11:53:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045945432
  Удостоверено време: 06.04.2016 11:53:43
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2016 08:53:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 14:04:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046102632
  Удостоверено време: 11.04.2016 14:04:33
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 11:04:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 16:16:27
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 18:06:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049710098
  Удостоверено време: 20.07.2016 18:06:19
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 15:06:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 15:00:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050497456
  Удостоверено време: 16.08.2016 15:00:01
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 12:00:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:13:17
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 12:06:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057250451
  Удостоверено време: 21.11.2016 12:06:37
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 10:06:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания през м. 11-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:50:44
 • Плащане 12-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 09:37:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065261521
  Удостоверено време: 19.01.2017 09:37:22
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 07:37:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори