ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:01:18
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:11:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131453945
  Удостоверено време: 26.08.2020 14:11:29
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 11:11:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:12:20
  Дата и час на промяна: 2020-08-26 19:25:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131465107
  Удостоверено време: 26.08.2020 19:25:11
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 16:25:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци н документи и проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:13:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131454077
  Удостоверено време: 26.08.2020 14:13:31
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 11:13:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:14:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131454118
  Удостоверено време: 26.08.2020 14:14:06
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 11:14:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 17:11:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133200496
  Удостоверено време: 23.09.2020 17:11:04
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 14:11:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 17:15:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133202402
  Удостоверено време: 23.09.2020 17:15:39
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 14:15:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 16:07:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133623477
  Удостоверено време: 01.10.2020 16:07:19
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 13:07:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 16:08:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133623561
  Удостоверено време: 01.10.2020 16:08:16
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 13:08:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 16:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133623626
  Удостоверено време: 01.10.2020 16:09:09
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 13:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори