ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-06-23 11:43:48
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкуренте избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-06-23 11:45:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126716556
  Удостоверено време: 23.06.2020 11:45:07
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 08:45:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-23 11:45:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126716929
  Удостоверено време: 23.06.2020 11:45:49
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 08:45:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-23 11:46:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126717186
  Удостоверено време: 23.06.2020 11:46:19
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 08:46:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-23 11:47:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126717764
  Удостоверено време: 23.06.2020 11:47:29
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 08:47:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-21 18:08:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128865664
  Удостоверено време: 21.07.2020 18:08:41
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2020 15:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-07-21 18:09:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128865688
  Удостоверено време: 21.07.2020 18:09:46
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2020 15:09:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 07:58:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129985469
  Удостоверено време: 07.08.2020 07:58:28
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 04:58:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 07:59:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129985478
  Удостоверено време: 07.08.2020 07:59:21
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 04:59:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 08:00:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129985490
  Удостоверено време: 07.08.2020 08:00:06
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 05:00:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори