ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-03-10 18:29:11
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкуренте избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 18:31:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119865444
  Удостоверено време: 10.03.2020 18:31:02
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 16:31:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 18:32:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119865466
  Удостоверено време: 10.03.2020 18:32:17
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 16:32:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 18:32:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119865476
  Удостоверено време: 10.03.2020 18:32:46
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 16:32:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 18:33:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119865489
  Удостоверено време: 10.03.2020 18:33:29
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 16:33:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-25 16:42:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120843134
  Удостоверено време: 25.03.2020 16:42:26
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2020 14:42:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-25 16:44:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120843223
  Удостоверено време: 25.03.2020 16:44:23
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2020 14:44:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори