ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2019-10-15 16:15:47
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 16:18:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110475478
  Удостоверено време: 15.10.2019 16:18:09
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 13:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 16:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110475558
  Удостоверено време: 15.10.2019 16:19:36
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 13:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обраци на документи. Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 16:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110475810
  Удостоверено време: 15.10.2019 16:22:53
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 13:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 20:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110482087
  Удостоверено време: 15.10.2019 20:41:36
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 17:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 13:09:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111236633
  Удостоверено време: 24.10.2019 13:09:01
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 10:09:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за отваряне на цените

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 13:10:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111236729
  Удостоверено време: 24.10.2019 13:10:27
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 10:10:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 11:09:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111745536
  Удостоверено време: 04.11.2019 11:09:59
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 09:09:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на Комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 11:10:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111745578
  Удостоверено време: 04.11.2019 11:10:39
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 09:10:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 11:11:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111745705
  Удостоверено време: 04.11.2019 11:11:51
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 09:11:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Риск ЕЛ. за изпълнение на ВКИ-1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:05:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691073
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:05:51
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:05:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:08:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691257
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:08:49
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:08:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:09:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691329
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:09:42
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:09:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-3 Цени

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:10:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691410
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:10:56
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:10:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори