ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Oсигуряване на въздушен и наземен транспорт на пътници и багаж за нуждите на ИИКТ-БАН във връзка с провеждане на обучителен курс ATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE CYBERSPACE IN THE REGION OF SOUTH-EAST EUROPE", NATO SPS G. 5257 в гр. Охрид, Република Македония

Дата и час на публикуване: 2017-03-02 15:00:00Последна промяна: 2017-06-16 11:37:49
ID номер: 9061971 Статус: възложена

Oсигуряване на въздушен и наземен транспорт на пътници и багаж за нуждите на ИИКТ-БАН във връзка с провеждане на обучителен курс ATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE CYBERSPACE IN THE REGION OF SOUTH-EAST EUROPE", NATO SPS G. 5257 в гр. Охрид, Република Македония

Индивидуален номер на процедурата: 0002105
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30315.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-09 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 15:00:00
 • Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 09:41:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068224891
  Удостоверено време: 16.03.2017 09:41:37
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 07:41:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 11:40:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071339951
  Удостоверено време: 16.06.2017 11:40:51
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 08:40:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 15:39:29
  Дата и час на промяна: 2018-04-26 15:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082063946
  Удостоверено време: 26.04.2018 15:41:54
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 12:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори