ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на канцеларски и офис материали, офис хартия и оригинални касети с тонер за нуждите на ИИКТ-БАН за период до 31 януари 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:00:00Последна промяна: 2017-03-15 10:44:45
ID номер: 9041975 Статус: възложена

Доставка на канцеларски и офис материали, офис хартия и оригинални касети с тонер за нуждите на ИИКТ-БАН за период до 31 януари 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002102
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000, 30193000, 30197000, 30197642
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-01 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:00:00
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-28 10:40:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 17:40:59
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:42:35
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 10:43:09
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 10:43:33
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 10:44:01
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 10:44:31