Община Дулово

Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Централен градски парк, гр. Дулово – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на детска площадка и спортна и фитнес площадки на открито“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в административна сградата на Община Дулово, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18” Обособена позиция № 3 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в зоната на Градски стадион и обслужваща сграда към него , находяща се в гр. Дулово, ул. „Розова долина” № 35

Дата и час на публикуване: 2017-07-20 11:57:15
АОП номер: 00043-2017-0005 Статус: затворена

Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Централен градски парк, гр. Дулово – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на детска площадка и спортна и фитнес площадки на открито“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в административна сградата на Община Дулово, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18” Обособена позиция № 3 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в зоната на Градски стадион и обслужваща сграда към него , находяща се в гр. Дулово, ул. „Розова долина” № 35.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002609
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи