Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00507-2020-0005статус: възложена

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за ССТ и МПС, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-04 09:50:48
АОП номер: 00507-2020-0004статус: възложена

„Услуги по охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-13 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:31:28
АОП номер: 00507-2018-0004статус: прекратена

„Изработка и доставка на комбинирани фуражи и доставка на фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-12 14:31:40
АОП номер: 00507-2017-0009статус: приключена

„Доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-23 11:41:08
АОП номер: 00507-2017-0008статус: приключена

„Услуги по ремонт и техническо обслужване на автомобили, автобуси и селскостопанска техника, с части и консумативи на изпълнителя, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-17 14:14:26