Добруджански земеделски институт

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за ССТ и МПС, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2020-06-04 09:50:48
АОП номер: 00507-2020-0005 Статус: възложена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от доставка на оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани резервни части,  гуми и акумулатори, предназначени за нормална експлоатация на ползваната селскостопанска техника и прикачен инвента. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции:

  1. ОП № 1 – „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопанска техника «CLAAS» и прикачен инвентар (по списък)”;
  2. ОП № 2 – „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопанска техника: «Fortschritt», «Беларус МТЗ 952», «Беларус МТЗ 1025», «Зетор», «ТК80», «ТК82», «Т150К»  и др. (по списък)”;
  3.  ОП № 3 – „Доставка на резервни части и консумативи за прикачен инвентар (по списък)“;
  4.  ОП № 4 – „Доставка на акумулатори за МПС и ССТ“;
  5.  ОП № 5 – „Доставка на гуми за МПС и ССТ“ .

Към всяка обособена позиция е представен списък на най-често употребявани и заявявани части и консумативи за съответната техника.

Индивидуален номер на процедурата: 0006373
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000 Части за машини, използвани в селското и горското стопанство
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; Симеон Симеонов – главен инженер
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 433 8396
Документи