Добруджански земеделски институт

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за ССТ и МПС, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2020-06-04 09:50:48
АОП номер: 00507-2020-0005 Статус: приключена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от доставка на оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани резервни части,  гуми и акумулатори, предназначени за нормална експлоатация на ползваната селскостопанска техника и прикачен инвента. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции:

 1. ОП № 1 – „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопанска техника «CLAAS» и прикачен инвентар (по списък)”;
 2. ОП № 2 – „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопанска техника: «Fortschritt», «Беларус МТЗ 952», «Беларус МТЗ 1025», «Зетор», «ТК80», «ТК82», «Т150К»  и др. (по списък)”;
 3.  ОП № 3 – „Доставка на резервни части и консумативи за прикачен инвентар (по списък)“;
 4.  ОП № 4 – „Доставка на акумулатори за МПС и ССТ“;
 5.  ОП № 5 – „Доставка на гуми за МПС и ССТ“ .

Към всяка обособена позиция е представен списък на най-често употребявани и заявявани части и консумативи за съответната техника.

Индивидуален номер на процедурата: 0006373
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000 Части за машини, използвани в селското и горското стопанство
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; Симеон Симеонов – главен инженер
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 433 8396
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 10:59:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125371153
  Удостоверено време: 04.06.2020 10:59:42
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 07:59:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 13:20:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125382568
  Удостоверено време: 04.06.2020 13:20:59
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 10:20:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 13:24:43
  Дата и час на промяна: 2020-06-05 12:06:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125432908
  Удостоверено време: 05.06.2020 12:06:26
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2020 09:06:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 13:27:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125383056
  Удостоверено време: 04.06.2020 13:27:08
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 10:27:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за информация

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 13:29:00
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125383176
  Удостоверено време: 04.06.2020 13:29:00
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 10:29:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за обработка и попълване

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 13:30:19
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125383298
  Удостоверено време: 04.06.2020 13:30:19
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 10:30:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/30.06.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-02 11:44:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127512489
  Удостоверено време: 02.07.2020 11:44:56
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2020 08:44:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти - за дата, час и място

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-02 11:47:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127515361
  Удостоверено време: 02.07.2020 11:47:28
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2020 08:47:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/02.07.2020 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 14:03:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127753978
  Удостоверено време: 06.07.2020 14:03:18
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 11:03:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/06.07.2020 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 14:04:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127754082
  Удостоверено време: 06.07.2020 14:04:18
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 11:04:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 14:15:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127754995
  Удостоверено време: 06.07.2020 14:15:30
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 11:15:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349514
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:16:58
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:18:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349627
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:18:36
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:18:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:19:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349703
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:19:44
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:19:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:20:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349744
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:20:40
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:20:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:21:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349800
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:21:37
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:21:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 13:22:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129349869
  Удостоверено време: 27.07.2020 13:22:43
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 10:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-26 10:07:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156154094
  Удостоверено време: 26.07.2021 10:07:32
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2021 07:07:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-26 10:08:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156154209
  Удостоверено време: 26.07.2021 10:08:36
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2021 07:08:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 3

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-26 10:11:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156154519
  Удостоверено време: 26.07.2021 10:11:41
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2021 07:11:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 4

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-07-26 10:12:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156154618
  Удостоверено време: 26.07.2021 10:12:47
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2021 07:12:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори