Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9097688статус: приключена

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:48:26
ID номер: 9097686статус: приключена

„Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:11:44
ID номер: 9093999статус: приключена

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:27:55
ID номер: 9088115статус: приключена

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-08 12:12:20
ID номер: 9079255статус: приключена

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:21:08