Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9079255статус: възложена

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:21:08
ID номер: 9075242статус: възложена

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 14:04:54
ID номер: 9075194статус: възложена

„Услуги по специализиран превоз на персонала на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 11:13:12
ID номер: 9073741статус: възложена

„Услуги по производство на семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 08:46:42
ID номер: 9072503статус: възложена

„Услуги по ремонт и техническо обслужване на автобуси и селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, с части и консумативи на изпълнителя, по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-26 11:13:05