Добруджански земеделски институт

„Доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2017-10-23 11:41:08Последна промяна: 2017-10-23 12:10:54
АОП номер: 00507-2017-0009 Статус: приключена

Настоящата обществена поръчка е с предмет: : „Доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ, по обособени позиции”, до изчерпване на финансов ресурс, общо за всички обособени позиции: 107 000 (сто и седем хиляди) лв. без ДДС.

Разделена е на 3 (три) обособени позиции:

 • Обособена позиция (ОП) № 1: «Доставка и монтаж, демонтаж, баланс на гуми за МПС и ССТ», до изчерпване на финансов ресурс: 57 000 (петдесет и седем хиляди) лв. без ДДС;
 • Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на акумулатори за МПС и ССТ“, до изчерпване на финансов ресурс: 10 000 (десет хиляди) лв. без ДДС;
 • Обособена позиция (ОП) № 3: „Доставка на резервни части за специализирана ССТ“, до изчерпване на финансов ресурс: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0002999
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 107000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000; 34350000-5; 50116510-9; 31400000-0
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-20 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Решение за откриване на процедура № 688-д/23.10.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 10:40:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074962517
  Удостоверено време: 23.10.2017 10:40:52
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 07:40:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за откриване № Н003-1200/23.10.2017г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 10:46:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074962751
  Удостоверено време: 23.10.2017 10:46:01
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 07:46:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 11:11:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074963947
  Удостоверено време: 23.10.2017 11:11:52
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 08:11:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 11:15:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074964153
  Удостоверено време: 23.10.2017 11:15:53
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 08:15:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия № 1/21.11.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:30:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075731789
  Удостоверено време: 23.11.2017 13:30:56
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 11:30:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за ден, час и място на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-28 10:17:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075833095
  Удостоверено време: 28.11.2017 10:17:09
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2017 08:17:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия № 2/30.11.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 10:26:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075971251
  Удостоверено време: 04.12.2017 10:26:59
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 08:26:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия № 3/01.12.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 10:28:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075971294
  Удостоверено време: 04.12.2017 10:28:29
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 08:28:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия вх. № 1358/04.12.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 10:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075971344
  Удостоверено време: 04.12.2017 10:30:21
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 08:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнители по обособени позиции

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 10:31:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075971406
  Удостоверено време: 04.12.2017 10:31:58
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 08:31:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П. № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-22 12:23:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076425116
  Удостоверено време: 22.12.2017 12:23:13
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2017 10:23:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П. № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 13:50:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076765228
  Удостоверено време: 08.01.2018 13:50:38
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 11:50:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 13:55:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076765392
  Удостоверено време: 08.01.2018 13:55:08
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 11:55:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об.П. № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772251
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:29:04
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-14 14:00:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095376265
  Удостоверено време: 14.02.2019 14:00:16
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2019 12:00:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-14 14:01:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095376329
  Удостоверено време: 14.02.2019 14:01:12
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2019 12:01:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об. позиция № 3

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-14 14:02:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095376379
  Удостоверено време: 14.02.2019 14:02:17
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2019 12:02:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори