Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 00507-2019-0003статус: отворена

Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-04-01 11:29:12
АОП номер: 00507-2019-0002статус: затворена

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за селскостопанска техника и МПС, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 09:01:23
АОП номер: 00507-2019-0001статус: възложена

„Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-25 12:46:36
АОП номер: 00507-2018-0006статус: възложена

„Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:05:49
АОП номер: 00507-2018-0005статус: възложена

„Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-15 14:31:42