Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 00507-2019-0006статус: отворена

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-07 11:08:39
АОП номер: 00507-2019-0005статус: отворена

„Доставка на селскостопански инвентар за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-04 11:58:33
АОП номер: 00507-2019-0004статус: приключена

Доставка чрез покупка на Комбайн за сенаж Claas Jaguar 840 T4i 4WD с ДКН: ТХ 09788 и Косачка за сено Claas Direkt Disk 520 с ДКН: ТХ 09727 А, за нуждите на Добруджански земеделски институт

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-14 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-10 13:51:48
АОП номер: 00507-2019-0003статус: възложена

Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-01 11:29:12
АОП номер: 00507-2019-0002статус: възложена

„Доставка на резервни части и консумативи, гуми и акумулатори за селскостопанска техника и МПС, по обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 09:01:23