Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00507-2019-0001статус: отворена

„Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-25 12:46:36
АОП номер: 00507-2018-0006статус: затворена

„Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:05:49
АОП номер: 00507-2018-0005статус: затворена

„Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-15 14:31:42
АОП номер: 00507-2018-0003статус: възложена

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-16 08:36:23
АОП номер: 00507-2018-0002 статус: възложена

„Доставка на селскостопанска техника – нова и втора употреба за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-02 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-21 09:31:33