Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 4
АОП номер: 00507-2020-0003статус: приключена

„Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:16:36
АОП номер: 00507-2020-0002статус: приключена

Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:39:02
АОП номер: 00507-2020-0001статус: приключена

Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-31 09:12:36
АОП номер: 00507-2019-0008статус: приключена

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-09 10:51:19
АОП номер: 00507-2019-0007статус: приключена

„Доставка на силажокомбайн - втора употреба и приспособления към него, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-14 10:17:06