Добруджански земеделски институт

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 4
АОП номер: 00507-2019-0008статус: приключена

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-09 10:51:19
АОП номер: 00507-2019-0007статус: приключена

„Доставка на силажокомбайн - втора употреба и приспособления към него, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-14 10:17:06
АОП номер: 00507-2019-0006статус: приключена

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-07 11:08:39
АОП номер: 00507-2019-0005статус: възложена

„Доставка на селскостопански инвентар за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-04 11:58:33
АОП номер: 00507-2019-0004статус: приключена

Доставка чрез покупка на Комбайн за сенаж Claas Jaguar 840 T4i 4WD с ДКН: ТХ 09788 и Косачка за сено Claas Direkt Disk 520 с ДКН: ТХ 09727 А, за нуждите на Добруджански земеделски институт

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-14 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-10 13:51:48