Добруджански земеделски институт
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00507-2016-0003статус: приключена

Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-03-25 13:21:22
АОП номер: 00507-2016-0002статус: приключена

Доставка на торове и продукти за растителна защита

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-23 15:38:42
АОП номер: 00507-2016-0001статус: приключена

Доставка на хибридни семена от слънчоглед, царевица за зърно и царевица за силаж

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-18 11:55:47
АОП номер: 00507-2015-0001статус: приключена

Доставка на торове и продукти за растителна защита

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-25 11:19:28