Добруджански земеделски институт

„Изработка и доставка на комбинирани фуражи и доставка на фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-10-12 14:31:40
АОП номер: 00507-2018-0004 Статус: прекратена

Обществената поръчка е за изработка и доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване - гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона и доставка на фураж-млекозаместител – 5500 кг. За доставката на изработен 1 тон комбиниран фураж, възложителят предоставя 1 тон собствено фуражно зърно – пшеница или царевица.

Индивидуален номер на процедурата: 0004235
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 217000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15710000,15712000,15511700
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-06 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; Дилян Георгиев - ветеринарен техник
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 681 8862
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-12 15:10:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091528724
  Удостоверено време: 12.10.2018 15:10:27
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2018 12:10:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-12 15:12:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091528805
  Удостоверено време: 12.10.2018 15:12:02
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2018 12:12:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-12 15:13:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091528929
  Удостоверено време: 12.10.2018 15:13:43
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2018 12:13:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-12 15:16:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091529092
  Удостоверено време: 12.10.2018 15:16:35
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2018 12:16:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-05 13:41:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092259292
  Удостоверено време: 05.11.2018 13:41:21
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2018 11:41:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-15 16:20:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098583234
  Удостоверено време: 15.04.2019 16:20:45
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2019 13:20:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори