Добруджански земеделски институт

„Услуги по охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:31:28
АОП номер: 00507-2020-0004 Статус: приключена

Oбхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество, прилежащите терени и земеделски площи на обекти на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”:

- Обект № 1 - „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” - седалище на института, разположен на площ от 697 дка, находящи се на територията на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;

-   Обект № 2 - „Лабораторен комплекс” на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”, с адрес: гр. Добрич, ул. “25-ти септември” № 80;

-   Обект № 3 - Овцеферма „Орлово” -  площ от 35 дка, отстояща на 5 км от Обект № 1, извън регулацията на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;

-   Обект № 4 - Селскостопанска техника и инвентар, по време на обработка на площи - приблизително 8600 дка в землището на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич

Индивидуален номер на процедурата: 0006220
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 95000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000-5 „Охранителни услуги“
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-13 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - Административен ръководител
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:04:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121023383
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:04:41
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:04:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:05:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121023477
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:05:44
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:05:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:06:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121023533
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:06:31
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:06:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:07:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121023617
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:07:50
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:07:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:08:26
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121023661
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:08:26
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:08:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобрение. Обявление за изменение на срока за получаване на оферти и дата на отваряне на оферти

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:06:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122384954
  Удостоверено време: 22.04.2020 14:06:34
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 11:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за час, дата и място за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-14 13:44:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123869442
  Удостоверено време: 14.05.2020 13:44:57
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2020 10:44:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 /14.05.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 11:05:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123913003
  Удостоверено време: 15.05.2020 11:05:00
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2020 08:05:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 /19.05.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-20 11:47:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124329258
  Удостоверено време: 20.05.2020 11:47:37
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2020 08:47:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад № 93-68 /19.05.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-20 11:49:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124329425
  Удостоверено време: 20.05.2020 11:49:01
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2020 08:49:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител № 93-69 / 20.05.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-20 11:51:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124329684
  Удостоверено време: 20.05.2020 11:51:41
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2020 08:51:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-05 09:18:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125417951
  Удостоверено време: 05.06.2020 09:18:50
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2020 06:18:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-05 09:20:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125418059
  Удостоверено време: 05.06.2020 09:20:20
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2020 06:20:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 10:47:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158806695
  Удостоверено време: 25.08.2021 10:47:20
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 07:47:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори