Добруджански земеделски институт

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052333статус: приключена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО”

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:06:41
ID номер: 9052169статус: приключена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, СОБСТВЕНОСТ НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-07 11:14:46
ID номер: 9051549статус: приключена

Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-23 11:31:11
ID номер: 9043835статус: приключена

Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-15 10:12:10
ID номер: 9040997статус: приключена

Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-21 10:18:44