Община Пловдив северен

Ремонт и преасфалтиране на улични настилки на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 2014-12-23 15:13:53Последна промяна: 2016-05-13 10:25:31
АОП номер: 01248-2014-0001 Статус: възложена

Ремонт и преасфалтиране на улични настилки на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

Индивидуален номер на процедурата: 0000759
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 320000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-21 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/ 959 004
Документи
 • Обявление - 639764/23.12.2014г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 15:13:53
 • Решение за откриване на процедура - 639768/23.12.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 15:13:53
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 15:13:53
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-21 17:21:04
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-18 17:21:54
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-16 10:24:05
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 10:24:05
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-13 10:25:58