Национален дворец на децата /НДД/

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9074124статус: прекратена

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с охранителни задачи за 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:09:39
ID номер: 9069090статус: приключена

Ремонт на покрива на Зала-фоайе в сградата на Национален дворец на децата, находящ се в гр.София, бул.Ал.Стамболийски №191

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 19:03:21
статус: прекратена

Строително-ремонтни работи на покрива на Зала фоайе на сградата на Национален дворец на децата

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-03 11:59:43
ID номер: 9061960статус: приключена

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с персонал за физическа защита, пропусквателен режим и технически средства,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-02 17:38:37