Национален дворец на децата /НДД/

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9094719статус: прекратена

Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София с две

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-22 15:38:02
ID номер: 9094631статус: приключена

Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на озвучителна, осветителна и презентационна система, необходими за провеждане и техническо обезпечаване на събития

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-19 13:12:35
ID номер: 9094004статус: прекратена

Доставка и монтаж на озвучителна и осветителна система за концерти и други в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:22
ID номер: 9093996статус: прекратена

Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София с две

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-29 15:59:42
ID номер: 9090996статус: приключена

Архитектурно заснемане, обследване за технически характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:28:12