Национален дворец на децата /НДД/

Други документи

страница 1 от 1

Договор за наем на част от недвижим имот

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:00:00

Търг с тайно наддаване

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-02-18 15:00:00