Национален дворец на децата /НДД/

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 5
процедура по чл.20, ал.4

Дейности по Модул II "Сигурност в училище" в НДД2

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 17:19:25
процедура по чл.20, ал.4

Дейности по Модул II "Сигурност в училище"

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 17:14:25
процедура по чл.20, ал.4

Инвеститорски контрол за обект: демонтаж стари съоръжения и монтаж на нова абонатна станция 700/200+125 кВат

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 17:09:00
процедура по чл.20, ал.4

Абонатна станция 700/200+125кВат-монтаж на нова и демонтаж на стари съоръжения

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 17:08:51
процедура по чл.20, ал.4

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на платформено съоръжение с наклонено движение в сграда, находяща се в гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №191

Дата и час на публикуване: 2018-08-08 17:47:39