Национален дворец на децата /НДД/

Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на озвучителна, осветителна и презентационна система, необходими за провеждане и техническо обезпечаване на събития и прояви от музикалното, танцувалното, театралното и др. видове изкуства, в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София

Дата и час на публикуване: 2019-11-19 13:12:35Последна промяна: 2019-11-19 12:52:51
ID номер: 9094631 Статус: приключена

Изпълнителят да дастави и монтира оборудване за изграждане на озвучителна, осветителна и презентационна система за нуждите на НДД на адрес бул.Александър Стамболийски №191

Индивидуален номер на процедурата: 0005719
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69995.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Н.Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 13:23:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112721114
  Удостоверено време: 19.11.2019 13:23:18
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 11:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:13:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112724593
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:13:43
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:13:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:16:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112724793
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:16:17
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:16:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:17:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112724887
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:17:46
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:17:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:19:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112724981
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:19:06
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:19:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява в профила на купувача

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:24:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112725264
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:24:27
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:24:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за класиране на кандидатите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 10:43:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113593297
  Удостоверено време: 03.12.2019 10:43:35
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 08:43:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №45/09.12.2019г. за оборудване - доставка и монтаж на озвучителна, осветителна и презентационна системи в НДД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 17:49:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117055126
  Удостоверено време: 29.01.2020 17:49:07
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 15:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3.1 схема системи-озвучителна,осветителна и електро

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 18:06:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117055635
  Удостоверено време: 29.01.2020 18:06:57
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 16:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС системи - осветителна, презентационна и озвучителна

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 18:15:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117055812
  Удостоверено време: 29.01.2020 18:15:08
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 16:15:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приемо-предавателен протокол за доставени озвучителна, осветителна и презентационна системи в зала Фоайе

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 13:31:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118393973
  Удостоверено време: 17.02.2020 13:31:28
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 11:31:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори