Национален дворец на децата /НДД/

Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Акустична стена за зала фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София; Обособена позиция № 2 –Затъмнение/засенчване на стъклен покрив на зала-фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 15:59:42Последна промяна: 2019-10-29 15:59:19
ID номер: 9093996 Статус: прекратена

Поръчката предвижда избор на изпълнител по две обособени позиции, на който да се възложи изпълнението на дейности по обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на Зала-Фоайе. Залата е основна зала за провеждане на конференции, концерти и други подобни обществени мероприятия.

Индивидуален номер на процедурата: 0005650
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 51750.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Н.Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 15:59:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111406505
  Удостоверено време: 29.10.2019 15:59:48
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 13:59:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява зя събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:08:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407064
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:08:14
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:08:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407179
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:10:26
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:11:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407218
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:11:12
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:11:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:13:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407370
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:13:59
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за СМР

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:15:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407432
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:15:05
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:15:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обособена позиция 1- КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:17:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407606
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:17:54
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:17:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обособена позиция 2- КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:18:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111407631
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:18:17
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:18:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 16:28:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111408220
  Удостоверено време: 29.10.2019 16:28:24
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 14:28:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти с три дни, поради подадена първоначално само една оферта.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:29:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112227474
  Удостоверено време: 11.11.2019 14:29:54
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 12:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня и часа на отваряне на офертите и оповестяване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:48:52
  Дата и час на промяна: 2019-11-15 09:45:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112379051
  Удостоверено време: 15.11.2019 09:45:43
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2019 07:45:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 09:58:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112708113
  Удостоверено време: 19.11.2019 09:58:37
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 07:58:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 12:00:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112843845
  Удостоверено време: 22.11.2019 12:00:34
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 10:00:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратена процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 12:04:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112844073
  Удостоверено време: 22.11.2019 12:04:08
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 10:04:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори