Национален дворец на децата /НДД/

Доставка и монтаж на озвучителна и осветителна система за концерти и други в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София.

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:22Последна промяна: 2019-10-29 16:47:44
ID номер: 9094004 Статус: прекратена

Изпълнителят трябва да достави на място, инсталира, конфигурира и пусне в действие техническо оборудване за озвучителна и осветителна система за концерти и други за нуждите на Националния дворец на децата.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005652
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69995.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32000000, 32300000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Н.Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:43
  Дата и час на промяна: 2019-10-29 17:15:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410760
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:15:25
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:15:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410456
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:07:45
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:07:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410458
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:07:47
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410460
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:07:49
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410462
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:07:51
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:07:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 17:07:54
  Дата и час на промяна: 2019-10-29 17:11:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111410604
  Удостоверено време: 29.10.2019 17:11:26
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 15:11:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по чл.189 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 10:59:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111789194
  Удостоверено време: 05.11.2019 10:59:04
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 08:59:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти с три дни, поради подадени първоначално само две оферти.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:23:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112226963
  Удостоверено време: 11.11.2019 14:23:25
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 12:23:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня и часа на отваряне на офертите и оповестяване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:48:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112237231
  Удостоверено време: 11.11.2019 16:48:42
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 14:48:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 10:38:29
  Дата и час на промяна: 2019-11-18 13:25:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112678008
  Удостоверено време: 18.11.2019 13:25:37
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 11:25:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 09:56:51
  Дата и час на промяна: 2019-11-21 12:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112802117
  Удостоверено време: 21.11.2019 12:19:36
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 10:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратена процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 12:22:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112802269
  Удостоверено време: 21.11.2019 12:22:00
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 10:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори