Национален дворец на децата /НДД/

Архитектурно заснемане, обследване за технически характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и обследване за енергийна ефективност на сградата на Националния дворец на децата на ул.“Княз Борис I“ № 103, гр.София

Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:28:12Последна промяна: 2019-08-02 15:28:03
ID номер: 9090996 Статус: приключена

Участниците представят оферта съобразена със ЗОП, ППЗОП, настоящата обява и техническото задание.

Индивидуален номер на процедурата: 0005242
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 7326.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Н.Кръстев
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:30:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106073564
  Удостоверено време: 02.08.2019 15:30:41
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 12:30:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание НДД2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 17:10:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106291422
  Удостоверено време: 05.08.2019 17:10:11
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 14:10:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор НДД2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 17:10:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106291425
  Удостоверено време: 05.08.2019 17:10:14
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 14:10:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие НДД2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 17:10:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106291427
  Удостоверено време: 05.08.2019 17:10:16
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 14:10:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява НДД2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 17:10:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106291430
  Удостоверено време: 05.08.2019 17:10:18
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 14:10:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване НДД2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 14:25:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106360376
  Удостоверено време: 07.08.2019 14:25:19
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 11:25:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ВЪЗРАЖЕНИЕ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-21 17:28:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107253588
  Удостоверено време: 21.08.2019 17:28:57
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2019 14:28:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо от КАБ с вх.№2044/20.08.2019

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-21 17:54:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107254207
  Удостоверено време: 21.08.2019 17:54:03
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2019 14:54:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЗАПИТВАНЕ ЗА РЗП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 12:30:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107278524
  Удостоверено време: 22.08.2019 12:30:01
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 09:30:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗЯСНЕНИЕ ЗА РЗП

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 12:32:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107278590
  Удостоверено време: 22.08.2019 12:32:02
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 09:32:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ НДД2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 13:45:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107927419
  Удостоверено време: 02.09.2019 13:45:16
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 10:45:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯ НДД2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 16:30:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108913436
  Удостоверено време: 17.09.2019 16:30:55
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 13:30:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • 2019 ДОКЛАД НА КОМИСИЯ АРХ НДД2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 16:50:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108914446
  Удостоверено време: 17.09.2019 16:50:50
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 13:50:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • 2019 Договор с изпълнител за НДД2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 11:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110027166
  Удостоверено време: 09.10.2019 11:15:27
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 08:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НДД2 АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ И ЕЕ

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 15:50:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113493659
  Удостоверено време: 02.12.2019 15:50:09
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 13:50:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори